Lektorská činnost

Lektorská činnost v oblastech

  • Prohramování PHP – 5 dnů – 25 x 90 minut
  • Objektové programování v PHP 5.5 – 2 dny – 12 x 90 minut
  • Programování v frameworku Nette – 2 dny – 12 x 90 minut
  • Programování JavaScript – 2 dny 12 x 90 minut
  • Metodika řízení vývoje a návrhu webových aplikací – 2 dny – 12 x 90 minut

Přednáška vždy obsahuje výklad, je k ní zpracovaný vyukový materiál (pdf a word) a výstupem je jednoduchý program s architekturou MVC.
Výstupem z metodiky řízení a návrhu webových aplikací je cvičení na analýzu zadání zákazníka.

Školení probíhá vždy v prostorách zákazníka a na jeho technice.

Cena dohodou, podle počtu školených a podmínek, kalkulaci zašlu oproti dotazu