Analýzy

Analýza‌ konkurence

 • Najdeme‌ vaši‌ konkurenci‌ na‌ trhu
 • Vyhodnotíme‌·její‌·možnosti‌·a kapacity
 • Provedme‌ analýzu‌ postupů,‌ metod
  ‌ a schopností‌ konkurence
 • Analýza‌ v měřítku‌ ČR‌ nebo‌ celého‌ světa
 • Vyhodnotíme‌ marketingové‌ postupy‌ konkurence

Co‌ můžete‌ získat?

 • Znalost‌ protihráčů‌ na‌ trhu
 • Znalost‌ existujících‌ produktů
 • Přesnou‌ znalost‌ představ‌ uživatele
 • Dramatické‌ snížení‌ času‌ na‌ korektury
 • Odstranění‌ nebezpečí‌ změny‌ zadání

Analýza‌·konkurenčních‌·produktů

 • Najdeme‌ podobné‌ produkty
 • Vyhodnotíme‌ jejich‌ možnosti‌ a schopnosti
 • Vyhodnotíme‌ způsoby‌ jejich‌ propagace
 • Vyhodnotíme‌ způsoby‌ jejich‌ prodeje
 • Vyhodnotíme‌ možnosti‌ vašeho‌ produktu‌ natrhu
 • Zpracujeme‌ seznam‌ schopností‌ a funkcionalit,
  ‌které‌ produkt‌ nutně‌ potřebuje‌ pro‌ úspěch

Analýza‌ představ‌ koncového‌ zákazníka

 • Pod‌ vaší‌ vlajkou
 • Zkušený‌ tazatel‌ rozebere‌ se‌ zákazníkem‌ jeho‌ představy
 • Analytik‌ navrhne‌ řešení
 • Tazatel‌ rozebere‌ navržené‌ řešení‌ se‌ zákazníkem
 • Analytik‌ zapracuje‌ připomínky
 • Zpracujeme‌ návaznosti‌ webových‌ stránek
 • Zpracujeme‌ rozvržení‌ stránek
 • Zpracujeme‌ toky‌ dat‌ v‌ aplikacích‌ a‌ systémech
 • Navrhneme‌ strukturu‌ databáze
 • Navrhneme‌ technologie
 • Výstupem‌ jsou‌ podklady‌ pro‌ zakázku‌ grafika‌ a‌ programátora.
 • Cílem‌ je‌ minimalizace‌ času‌ na‌ korektury