Analýza

  • Vyslechnu požadavky všech zúčastněných stran
  • Provedu analýzu problému
  • Vypracuji zadání aplikace a požadavky na ni
  • Výsledek projdu se všemi účastníky

To vše opakovaně do dosažení shody všech stran

  • Zpracuji návaznosti‌ a rozvržení stránek
  • Zpracuji toky‌ dat‌ v‌ aplikacích‌ a‌ systémech
  • Navrhnu strukturu‌ databáze
  • Navrhnu technologie
  • Výstupem‌ jsou‌ podklady‌ pro‌ zakázku‌ grafika‌ a‌ programátora.
  • Cílem‌ je‌ minimalizace‌ času‌ na‌ korektury a obtíží zákazníka se specifikací zadání