Homepage

KAPIC software

 • programuje aplikace pro web a internet
 • nabízí programování na zakázku
 • úpravuje aplikace pro web a internet
 • tvoří geografické informační systémy
 • řídí projekty a vývoj aplikací pro internet
 • vyvíjí šablony a pluginy pro WordPress
 • provádí analýzy trhu a konkurence v oblasti IT
 • poskytuje lektorskou činnost v oblasti působnosti

Lektorská činnost v oblastech

 • Prohramování PHP
 • Objektové programování v PHP
 • Programování v  Nette2
 • Programování JavaScript
 • Metodika řízení vývoje a návrhu webových aplikací
 • Více

Pro vývoj je používáno

 • HTML5 – CSS3
 • PHP 5.5 , Nette
 • CMS WordPress, phpBB
 • JavaScript, Jquery, OpenLayers
 • Bootstrap
 • Databáze MySQL5, MSSQL, MongoDB
 • Java, Swing

Nabízíme

 • profesionální komunikaci se zadavatelem
 • precizní analýzu zadání
 • kontakt se zadavateli pod vaší vlajkou
 • vývoj webových aplikací pod vaší vlajkou